Khu vực sản xuất

Vùng sản xuất rau an toàn Xuân Phú được quy hoạch gồm 6 thôn: Phú Châu, Cựu Lục, Xuân Trù, Xuân Đoài, Xuân Đông, Ân Phú thuộc xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.