Giới thiệu

Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú được tổ chức theo các tổ dịch vụ và kỹ thuật sản xuất với 120 thành viên. Với lợi thế về điều kiện địa lý (vùng đất bãi bồi ven sông Hồng, đất cát pha thịt nhẹ, độ ổn định ở mức pH 6 – 6,5), truyền thống canh tác lâu đời, người nông dân trồng rau có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên năng suất, chất lượng cây rau ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Các loại rau được sản xuất khá đa dạng: rau ăn quả; rau ăn củ; rau ăn hoa; rau ăn lá; rau ăn thân; và rau gia vị. Bước đầu sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến và tin dùng.

Trong quá trình hoạt động, HTX nông nghiệp Xuân Phú đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phúc Thọ được UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng năm 2019, được Hội khoa học và công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Thương hiệu thực phẩm xanh 2017, cùng nhiều thành tích nổi bật khác.